Projekty školy

Digitalizujeme školu
Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1
Příroda naše učitelka

ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE


Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024. Projekt má vést k pozitivnímu klimatu školy, snažit se omezit na minimum kázeňské problémy ve škole i mimo ni s důrazem na prohloubení školní komunikace, kooperace a zdravý životní styl.

Operační program JAK - Šablony I

Název projektu dle MS2021+:2
ZŠ Hlučín - Šablony I
Registrační číslo projektu dle MS2021+:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0006796

Účelem dotace je:
- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Šablony pro MŠ a ZŠ III
Společně!!!
Škola v zahradě
Šablony pro MŠ a ZŠ I
Projekt EU Peníze školám
Dotační program MSK

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK