Projekty školy

Příroda naše učitelka

Cílem navazujícího projektu je celoroční působení s přesahem do delšího časového období s vizí zapojit všechny aktéry vzdělávacího procesu(žáky, zaměstnance,
zákonné zástupce) do fungování pozitivního školního klimatu s minimem výskytu rizikových projevů chování. Mentální retardace žáků školy a mnohdy i jejich problematické
domácí zázemí tento proces komplikuje.
Cíle projektu :
- adaptační pobyt jako úvod do celoročních aktivit
- zkvalitnění sociálních a komunikačních dovedností chlapců i dívek a zvyšování schopností obstát v kolektivu
- zvýšení právního povědomí žáků, rodičů i pedagogů
- aktivní spolupráce se zákonnými zástupci a jejich zapojení do aktivit primární prevence
- komplexní řešení preventivních aktivit
- řešení problémů sociálně přiměřeným způsobem

 

Poslední změna: 12.01.2024 - 12:48 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK