Nadstandartní služby

Výhody školy určené dětem se zdravotním postižením:

 • menší počet žáků ve třídě / 6-14 / - individuální práce s žákem
 • jednodušší vzdělávací program – profilační předměty jsou PV, VV
 • cizí jazyk od 3. r. - jen jedna hodina týdně, v 9. r. 2 hodiny týdně
 • alternativní formy výuky a hodnocení
 • vybavení školy zaměřené na manuální dovednosti /dílny, skleník, zahrada, cvičná kuchyň /      
 • vhodné prostorové a materiální vybavení (odpočivné kouty, sedací vaky), podmínky pro žáky s těžším stupněm MP
 • předměty speciálně pedagogické péče – logopedie, zdravotní tělesná výchova
 • v případě potřeby služby asistentů pedagogů, popř. osobních asistentů
 • využívání metody strukturovaného učení, u žáků vzdělávaných podle ŠVP pro ZŠ speciální, individualizace výuky podle mentální úrovně a vývojových vad
 • překonávání komunikační bariéry využíváním alternativních a augmentativních systémů komunikace
 •     zařazování prvků rehabilitační tělesné výchovy a relaxační činnosti

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK