Novinky

Okresní soutěž
Ve středu 22.5.2024 od 9:00 škola pořádá soutěž „Co umíš, znáš, dovedeš?“, ve které změří síly žáci pozvaných speciálních škol. 
Úspěchy žáků v soutěžích

V měsíci dubnu se žáci školy úspěšně zapojili do regionálních soutěží:

1) recitační - 2. místo Klára Černá, 3. místo Sebastian Hruška,

2) dopravní - 1. místo Tobiáš Ivanský, Adéla Ságnerová, 3. místo Erik Kyncl, Tobiáš Malík,

3) florbal - 5. místo v mezinárodním turnaji.

Blahopřejeme!

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

                                                                           o přijetí těchto žáků

k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025:

reg. číslo 1, 2.

                                                                                                                                                                         PaedDr. Zuzana Harazimová, v.r.

Třídní schůzky

V úterý 16.4.2024 v 15,15 se na naší škole uskuteční třídní schůzky.

Schůzky se budou konat ve třídách žáků.

Budou Vám poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků a připravovaných aktivitách školy.

Těšíme se na Vás!

Etické dílny
21. března čekají na žáky interaktivní programy ETICKÝCH DÍLEN.
Hasík
Školení v požární ochraně proběhne 19. března od 8 hodin.
Divadelní představení
15. března žáci 6.-9. ročníku navštíví představení Slezského divadla v Opavě Noc na Karlštejně.
Školní recitační přehlídka
28. února mají děti možnost předvést své recitační umění na školní přehlídce jednotlivců i tříd.
Týden pro zdraví

Od 12. do 16. února připravila škola v rámci preventivních aktivit Týden pro zdraví - program, který bude zahrnovat aktivity péče o tělesný rozvoj, duševní hygienu i prevenci rizikového chování.

Pojďte s námi do fialové barvy wellbeingu!

Kontakt na školní družinu
Pro potřeby omlouvání a hlášení změn v docházce do školní družiny slouží nové telefonní číslo: 733 499 471.
Zápis do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

podle ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

V ÚTERÝ 9. DUBNA 2024

OD 8 DO 16 HODIN

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona a určena pro vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami a autismem.

K zápisu je nutno přinést: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení popř. doporučení odborného lékaře. Požadované tiskopisy vyplníme na místě.

ŠKOLU JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT KDYKOLIV PO PŘEDCHOZÍ TLF. DOMLUVĚ –  T. Č. - 739 394 212.

Konkurz

Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 86/6369 ze dne 8. 1. 2024 vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele.

Preventivní aktivity
16. listopadu proběhnou napříč třídami programy primární prevence na téma duševní zdraví, předcházení nemocem, problém kouření.
Adaptační pobyt
Přihlášení žáci pojedou 19. září do Žimrovic - zúčastní se čtyřdenního adaptačního pobytu.
Škola v zahradě
Český rozhlas Ostrava natočil příspěvek o realizaci projektu SFŽP na naší zahradě.
Patron školy
Škola má svého patrona!!!

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK