Novinky

Noc s Andersenem
Přihlásili jsme se opět k Noci s Andersenem - čtení a přespávání ve škole motivované knihami ilustrovanými Helenou Zmatlíkovou se uskuteční v pátek 31. března.
Jarní dílničky
Těšíme se na společné tvoření s rodiči a dětmi dne 21. března 2023.
Zápis do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

podle ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vyhlašuje

VE STŘEDU 12. DUBNA 2023

OD 8 DO 16 HODIN

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.

K zápisu je nutno přinést: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení popř. doporučení odborného lékaře.

Návštěva Divadla loutek

7. a 14. března 2023 navštívíme Divadlo loutek v Ostravě.

7. 3. - představení "Děják z rychlíku",

14. 3. - "Dášeňka" pro žáky 1. stupně a speciální třídu.

Týden pro zdraví

Týden od 13. do 17. února bude věnován zdraví tělesnému a duševnímu včetně podpůrných aktivit.

Po rozkliknutí se můžete seznámit s harmonogramem činností.

 

Maškarní ples

V pátek 2. února 2023 si děti z nižšího stupně a speciální třídy užijí maškarního reje, her a soutěží.

Hromnice si připomeneme také rozhlasovou relací.

Hasík
24. ledna se můžeme po delší době těšit na návštěvu hasičů. Žáci budou proškoleni ze základů požární ochrany.
Poděkování Nadaci pojišťovny Kooperativa
Děkujeme Nadaci pojišťovny Kooperativa, jejíž sponzorský dar ve výši 40 000 Kč umožnil zakoupení nových speciální lavic pro žáky.
Škola v zahradě
Český rozhlas Ostrava natočil příspěvek o realizaci projektu SFŽP na naší zahradě.
Patron školy
Škola má svého patrona!!!

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK