Vybavení školy

Žákům a pedagogům slouží

 • kmenové učebny - třídy
 • učebna pro výuku práce s PC
 • 2 dílny rukodělných prací
 • relaxační učebna
 • stimulační učebna
 • učebna pro čtenářské dílny
 • skleník
 • zahrada s přírodní učebnou
 • hřiště
 • sociální zařízení v každém poschodí
 • kanceláře
 • technické prostory

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK