Školská rada

Zvolená školská rada při Základní škole, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

na funkční období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

 

 

Za zřizovatele:

Mgr. Marcela Rončková

Mgr. Michaela Kryglerová

 

Za pedagogické pracovníky:

mgr. Bc. Karin Moravcová, DiS.

Mgr. Vladimíra Rotreklová

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Bc. Jiřina Dvořáčková

Bc. Zuzana Kološová

 


Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK