Záměr školy

Činnost základní školy je zaměřena na poskytování základního vzdělání a základů vzdělání žákům s mentálním postižením, žákům s poruchami autistického spektra, vytváří podmínky i pro žáky s kombinovanými vadami.

Zaměstnanci školy se snaží vnímat každé dítě s mentálním postižením jako individualitu, která má své specifické potřeby.

Jedním z dlouhodobých cílů je, aby všichni žáci získali základní vzdělání či základy vzdělání, následně přestoupili do středního stupně škol, byli schopni akceptovat v životě správné modely chování a integrovali se v rámci svých možností do společnosti.


Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK