Zaměstnanci školy

Školní rok 2023/2024:

Pedagogičtí pracovníci:

PaedDr. Zuzana Harazimová ředitelka školy, spec. pedagog, metodik prevence harazimova@zshlucin.cz
Mgr. David Honěk

zástupce ředitelky školy, spec. pedagog,
metodik informačních a komunikačních technologií, EVVO

honek@zshlucin.cz
Mgr. Hana Strakošová učitelka, spec. pedagog, výchovná poradkyně strakosova@zshlucin.cz
Mgr. Zdeňka Katolická učitelka, spec. pedagog katolicka@zshlucin.cz
Mgr. Vladimíra Rotreklová učitelka, spec. pedagog rotreklova@zshlucin.cz
mgr et Mgr. Silvie Veiserová učitel, spec. pedagog veiserova@zshlucin.cz

mgr Bc. Natálie Šimánková

mgr Bc. Denisa Seifriedová

učitelka, spec. pedagog, EVVO

učitelka, spec. pedagog

simankova@zshlucin.cz

seifriedova@zshlucin.cz

 

mgr Bc. Iveta Holbová, DiS.

asistentka pedagoga, vychovatelka, učitelka, spec. pedagog holbova@zshlucin.cz

mgr Bc. Karin Moravcová, DiS.

učitelka, spec. pedagog moravcova@zshlucin.cz

Soňa Stuchlíková

Radka Hnátová

Bc. Ema Kašná Adamová

Lucie Horáková

Blanka Macová

Iveta Gajdová

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga, vychovatelka

asistentka pedagoga

stuchlikova@zshlucin.cz

hnatova@zshlucin.cz

kasna@zshlucin.cz

horakova@zshlucin.cz

macova@zshlucin.cz

gajdova@zshlucin.cz

 

   

Správní zaměstnanci

mgr Bc. Karin Moravcová, DiS.

Soňa Stuchlíková

účetní

účetní

 

Martin Witassek

Ivona Mašová

Dana Hodorovičová

 

školník

uklízečka

uklízečka

 

 

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK