Zaměstnanci školy

Školní rok 2020/2021:

Pedagogičtí pracovníci:

PaedDr. Zuzana Harazimová ředitelka školy, spec. pedagog, metodik prevence harazimova@zshlucin.cz
Mgr. David Honěk

zástupce ředitelky školy, spec. pedagog,
metodik informačních a komunikačních technologií, EVVO, údržbář

honek@zshlucin.cz
Mgr. Hana Strakošová učitelka, spec. pedagog výchovná poradkyně strakosova@zshlucin.cz
Mgr. Hana Honzíková učitelka, spec. pedagog honzikova@zshlucin.cz
Mgr. Vladimíra Rotreklová učitelka, spec. pedagog rotreklova@zshlucin.cz
Mgr. Silvie Veiserová učitel, spec. pedagog veiserova@zshlucin.cz
Bc. Natálie Šimánková učitelka, spec. pedagog simankova@zshlucin.cz
Bc. Iveta Holbová, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka holbova@zshlucin.cz
Bc. Karin Moravcová, DiS. vychovatelka, administrativa moravcova@zshlucin.cz
Romana Vilášková asistentka pedagoga 

vilaskova@zshlucin.cz

 

Lucie Horáková

asistentka pedagoga horakova@zshlucin.cz

Správní zaměstnanci

Martin Witassek školník  

Vladislava Tóthová

Dana Hodorovičová

uklízečka

uklízečka

 

 

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK