Zaměstnanci školy

Školní rok 2019/2020:

Pedagogičtí pracovníci:

PaedDr. Zuzana Harazimová ředitelka školy, spec. pedagog, metodik prevence harazimova@zshlucin.cz
Mgr. David Honěk

pověřen zastupováním učitel, spec. pedagog,
metodik informačních a komunikačních technologií, EVVO, údržbář

honek@zshlucin.cz
Mgr. Hana Strakošová učitelka, spec. pedagog výchovná poradkyně strakosova@zshlucin.cz
Mgr. Hana Honzíková učitelka, spec. pedagog honzikova@zshlucin.cz
Mgr. Vladimíra Rotreklová učitelka, spec. pedagog rotreklova@zshlucin.cz
Milan Švidernoch  učitel, spec. pedagog svidernoch@zshlucin.cz
Bc. Natálie Šimánková učitelka, spec. pedagog simankova@zshlucin.cz
Bc. Iveta Holbová, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka holbova@zshlucin.cz
Bc. Karin Moravcová, DiS. vychovatelka, administrativa moravcova@zshlucin.cz
Romana Vilášková asistentka pedagoga  vilaskova@zshlucin.cz

Bc. Silvie Wittková

asistentka pedagoga wittkova@zshlucin.cz

Správní zaměstnanci

Miroslava Gajdečková školnice  
Vladislava Tóthová uklízečka  

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK