Zaměstnanci školy

Školní rok 2020/2021:

Pedagogičtí pracovníci:

PaedDr. Zuzana Harazimová ředitelka školy, spec. pedagog, metodik prevence harazimova@zshlucin.cz
Mgr. David Honěk

zástupce ředitelky školy, spec. pedagog,
metodik informačních a komunikačních technologií, EVVO, údržbář

honek@zshlucin.cz
Mgr. Hana Strakošová učitelka, spec. pedagog, výchovná poradkyně strakosova@zshlucin.cz
Mgr. Hana Honzíková učitelka, spec. pedagog honzikova@zshlucin.cz
Mgr. Vladimíra Rotreklová učitelka, spec. pedagog rotreklova@zshlucin.cz
Mgr. Silvie Veiserová učitel, spec. pedagog veiserova@zshlucin.cz
Bc. Natálie Šimánková učitelka, spec. pedagog simankova@zshlucin.cz
Bc. Iveta Holbová, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka holbova@zshlucin.cz
Bc. Karin Moravcová, DiS. učitelka moravcova@zshlucin.cz

Romana Vilášková

Bc. et Bc. Blanka Konečná

Bc. Ema Kašná Adamová

Lucie Horáková

asistentka pedagoga - na mateřské dovolené

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

vilaskova@zshlucin.cz

konecna@zshlucin.cz

kasna@zshlucin.cz

horakova@zshlucin.cz

 

   

Správní zaměstnanci

Bc. Karin Moravcová, DiS. účetní  

Martin Witassek

Ivona Mašová

Dana Hodorovičová

 

školník

uklízečka

uklízečka

 

 

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK