Zaměstnanci školy

Školní rok 2019/2020:

Pedagogičtí pracovníci:

PaedDr. Zuzana Harazimová ředitelka školy, spec. pedagog, metodik prevence harazimova@zshlucin.cz
Mgr. David Honěk

pověřen zastupováním, učitel, spec. pedagog,
metodik informačních a komunikačních technologií, EVVO, údržbář

honek@zshlucin.cz
Mgr. Hana Strakošová učitelka, spec. pedagog výchovná poradkyně strakosova@zshlucin.cz
Mgr. Hana Honzíková učitelka, spec. pedagog honzikova@zshlucin.cz
Mgr. Vladimíra Rotreklová učitelka, spec. pedagog rotreklova@zshlucin.cz
Milan Švidernoch  učitel, spec. pedagog svidernoch@zshlucin.cz
Bc. Natálie Šimánková učitelka, spec. pedagog simankova@zshlucin.cz
Bc. Iveta Holbová, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka holbova@zshlucin.cz
Bc. Karin Moravcová, DiS. vychovatelka, administrativa moravcova@zshlucin.cz
Romana Vilášková asistentka pedagoga 

vilaskova@zshlucin.cz

 

Bc. Silvie Wittková

asistentka pedagoga wittkova@zshlucin.cz

Správní zaměstnanci

Martin Witassek školník  

Vladislava Tóthová

Dana Hodorovičová

uklízečka

uklízečka

 

 

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK