Zaměstnanci školy

Školní rok 2022/2023:

Pedagogičtí pracovníci:

PaedDr. Zuzana Harazimová ředitelka školy, spec. pedagog, metodik prevence harazimova@zshlucin.cz
Mgr. David Honěk

zástupce ředitelky školy, spec. pedagog,
metodik informačních a komunikačních technologií, EVVO

honek@zshlucin.cz
Mgr. Hana Strakošová učitelka, spec. pedagog, výchovná poradkyně strakosova@zshlucin.cz
Mgr. Hana Honzíková učitelka, spec. pedagog honzikova@zshlucin.cz
Mgr. Vladimíra Rotreklová učitelka, spec. pedagog rotreklova@zshlucin.cz
Mgr. Silvie Veiserová učitel, spec. pedagog veiserova@zshlucin.cz

Bc. Natálie Šimánková

Mgr. Pavlína Čápová

Ing. René Trubač

učitelka, spec. pedagog

učitelka, spec. pedagog

učitel - dlouhodobá nemoc

simankova@zshlucin.cz

capova@zshlucin.cz

trubac@zshlucin.cz

Bc. Iveta Holbová, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka, učitelka holbova@zshlucin.cz
Bc. Karin Moravcová, DiS. učitelka moravcova@zshlucin.cz

Soňa Stuchlíková

Radka Hnátová

Bc. Ema Kašná Adamová

Lucie Horáková

Blanka Macová

Iveta Gajdová

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

stuchlikova@zshlucin.cz

hnatova@zshlucin.cz

kasna@zshlucin.cz

horakova@zshlucin.cz

macova@zshlucin.cz

gajdova@zshlucin.cz

 

   

Správní zaměstnanci

Bc. Karin Moravcová, DiS. účetní  

Martin Witassek

Ivona Mašová

Dana Hodorovičová

 

školník

uklízečka

uklízečka

 

 

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK