Historie

Zvláštní škola Hlučín zahájila svou činnost v roce 1955.

Od počátku je jejím sídlem budova na ulici Gen. Svobody, postavená v roce 1886.

V letech 1999-2000 byl celý objekt rekonstruován do dnešní podoby.

V roce 2005 jsme si připomněli 50. výročí založení školy.

V květnu 2015 jsme oslavili 60. narozeniny školy. Proběhlo setkání se zákonnými zástupci a pozvanými hosty, žáci předvedli kulturní program.


Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK