Projekty školy

Škola v zahradě

Akce: „Škola v zahradě“

Podle § 1 odst. 5 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů poskytnuta:

podpora formou dotace ve výši 445 374,50 Kč tj. 85,00 %

ze základu pro stanovení podpory ve výši 523 970,00 Kč


pro příjemce podpory: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8,

příspěvková organizace, Hlučín, Gen. Svobody 228/8, 74801, IČ 47813199


období realizace: 2020 - 2021

v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019 Národního programu životního prostředí

Projekt „Škola v zahradě“ má za cíl vytvořit zahradu pro děti přírodě blízkou, ve které si budou moci hrát, poznávat, učit se a zapojit se do její péče. Vytvořit prostor pro děti, který bude plný květů, vůní, chutí, plodů a drobného zvířectva (zejména motýlů a ptáků).


Poslední změna: 12.09.2021 - 18:00 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK