Projekty školy

PROJEKT „SPOLU TO ZVLÁDNEME!!!“

POSKYTNUTA ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MSK

Kód programu: ŠMS/P

Evidenční číslo: MSK 47698/200

Název dotační priority: A. Projekty všeobecné specifické primární prevence rizikových projevů chování včetně programů na podporu duševního zdraví/podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování a mládeže ve školním roce 2022/23/

Cílem celoročního působení s přesahem do dalšího období je zapojit všechny aktéry vzdělávacího procesu do nastolení pozitivního školního klimatu s cílem minimalizovat výskyt rizikových projevů chování.

Projekt si klade za cíl:

  • komplexní řešení preventivních aktivit,
  • adaptační pobyt jako úvod do celoročních aktivit,
  • získání relevantních sociálních dovedností dívek i chlapců, zkvalitnění sociálních a komunikačních dovedností, zvýšení schopností obstát v kolektivu,
  • efektivní řešení problémů sociálně přiměřeným způsobem,
  • zvýšení právního povědomí žáků, rodičů i pedagogů,
  • aktivní spolupráci se zákonnými zástupci a jejich zapojení do aktivit primární prevence.

Poslední změna: 12.09.2022 - 16:51 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK