Novinky

Zrušení prezenční výuky

Informování zákonných zástupců

  1. tento dopis s přílohou/týdenním plánem učiva/
  2. zveřejnění na www.zshlucin.cz
  3. telefonický nebo e-mailový kontakt třídního učitele s vyjasněním podrobností v pondělí 1. 3. 2021

Organizace vzdělávacích aktivit

  1. samostatné plnění vzdělávacích aktivit dle zveřejněných pokynů
  2. samostatné plnění úkolů předávaných e-mailem
  3. on-line výuka v prostředí MICROSOFT TEAMS

Po, St – 9 – 10,30 – p. uč. Šimánková

Út, Čt – 9 – 10,30 – p. uč. Veiserová

  1. zapojení do činnosti klubů a doučování v prostředí MICROSOFT TEAMS

Po – 11 hod. - deskové hry – p. Holbová

Út – 11 hod. – čtenářský klub – p. Moravcová

St – 11 hod. – doučování – p. Vesiserová

Čt – 11 hod. – čtenářský klub – p. Šimánková

Upozornění

Distanční výuka je pro všechny žáky dle rozhodnutí MŠMT i školního řádu povinná!!! Zákonní zástupci mají možnost se s vyučujícími domluvit na její podobě.

Ve škole bude zajištěna služba pro poskytování nutných informací a popř. i materiálu

denně od 8 do 12 hodin.

Kontakty: tel.: 739394212 /ŘŠ/

739394213 /adm. pracovnice/

595041070 – pevná linka

www.zshlucin.cz email: info@zshlucin.cz

Poslední změna: 27.02.2021 - 02:49 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK