Novinky

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 

 

 

 

 

Ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

podle ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,

vyhlašuje

 

ZÁPIS

DO 1. ROČNÍKU

V ÚTERÝ 27. DUBNA 2021

OD 8 DO 16 HODIN.

 

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona a určena pro vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami a autismem. Zápis proběhne distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zřízení).

 

Doručení žádosti je možné:

 • osobním podáním ve škole v udaném čase po předchozí domluvě,

 • do datové schránky školy - rzfgi6s,

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

 • poštou.

   

   

  PaedDr. Zuzana Harazimová, v.r.

 •  


Poslední změna: 19.03.2021 - 10:44 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK