Novinky

Výuka od 5. do 18. října 2020

Vykonávání pedagogické činnosti po dobu mimořádných opatření

od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020

 

 

 

Ředitelka školy na základě Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě rozhodla o tom, že v tomto období nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. Rovněž doporučuje omezit hlasová a dechová cvičení.

 

Doporučení pro výuku předmětu hudební výchova:

 • zařadit poslechové činnosti,

 • probírat učivo z hudební teorie a nauky,

 • využít hodin k procvičení rytmizace, zlepšení fonematického sluchu, senzomotorických činností apod.

   

  Doporučení pro výuku předmětu tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova:

 • věnovat se klidovým činnostem ve třídě nebo v učebně na koberci,

 • zaměřit se na dopravní výchovu, ochranu člověka za mimořádných situací, zdravý životní styl, základy topografie apod.

   

  Totéž platí pro aktivity školní družiny a činnost klubů.

   


Poslední změna: 02.10.2020 - 12:32 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK