Novinky

Týden pro zdraví

Záznam o akci v rámci projektu „Spolu to zvládneme!!!“

/podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování a mládeže ve školním roce 2022/23/

Název akce: Týden pro zdraví

Popis akce /cíl, časový rozsah, náplň, průběh/:

Cíl – motivace ke zdravému způsobu života

Časový rozsah – 13. – 17. února 2023 – denně 1 – 2 vyučovací hodiny dle preferencí

Průběh

Den

aktivity

pondělí 13. 2.

úvodní motivace, vysvětlení cíle a průběhu

 

pohybové aktivity v hale Hlučín

úterý 14. 2.

hygiena tělesná i duševní

středa 15. 2.

zdravá strava, pitný režim

čtvrtek 16. 2.

vztahy mezi lidmi, lidé s handicapem mezi námi

pátek 17. 2.

prevence rizikového chování

 

závěr, zhodnocení

 

 

Denně – rozhlasová chvilka                                           

 


Poslední změna: 08.02.2023 - 07:58 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK