Novinky

Plán výuky od 9. do 13. listopadu 2020

Týdenní plán učiva na období přerušení vyučování

  1. I. (1.,2.,3.,3s) Období: 9.11. – 13.11. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

Jv-Písmena abecedy- postupný nácvik abecedního řazení

Lv- říkanka, ilustrace

KaSv-pokračovat v nácviku čtení a psaní- každý podle současné dosažené úrovně a na základě domluvy s učitelkou

Čtení

Nácvik čtenářských dovedností na základě domluvy s učitelkou

Psaní

Pokračovat v nácviku psaní (podle dosavadních dosažených výsledků)

Anglický jazyk

Poslech anglicky zpívaných písní, pracovní list- barvy

Matematika

Nácvik matematických dovedností na základě domluvy s učitelkou, počítání s penězi

Počty

Počítání v oboru do 7, číselné řady, rozklady čísel, počítání s penězi

Prvouka

Lidské tělo - smysly

Věcné učení

Základní části lidského těla

Pracovní vyučování

Stolování- příprava stolu k společnému jídlu

 

  1. II.( 4.,5.,5.s,6.s) Období: 9. 11. – 13. 11. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

Pokračovat v nácviku čtení – individuálně podle pokynů učitelky

Vypracovat zadané písemné úkoly

Čtení

Nácvik čtenářských dovedností na základě domluvy s učitelkou

Psaní

Pokračovat v nácviku psaní (podle dosavadních dosažených výsledků)

Anglický jazyk

Číslovky – cvičení v sešitě, poslech anglických písní

Matematika

Plnění zadaných úkolů na základě domluvy s učitelkou

Počty

Plnění zadaných úkolů na základě domluvy s učitelkou

Prvouka

Poznáváme stromy listnaté i jehličnaté na podzim

Věcné učení

Poznáváme přírodu na podzim

Pracovní vyučování

Péče o pokojové rostliny - zalévání

 

  1. III,(4.s, ,6.s, 7.s, 9.s) Období: 9.11. – 13.11.2020

Předmět

učivo

Čtení

Pokračovat v nácviku čtení – individuálně, dle pokynů učitelky, pracovní listy

Psaní

Plnění úkolů dle individuálního zadání

Počty

Plnění úkolů dle individuálního zadání

Věcné učení

Podzimní práce na zahradě – individuální PL

Rodina- členové rodiny, pomáháme si

Nauka o přírodě

Podzimní práce na zahradě - vypracuj úkoly z pracovního sešitu Přírodověda- str.6, úkol.1, 3, 4 a str. 7 úkol 1 a 2

Pracovní výchova

Stolování- pomáhej s přípravou. Nakresli obrázek prostřeného stolu.

Nauka o společnosti

Plnění úkolů dle individuálního zadání

Rodina- rodinné vztahy, členové rodiny, pomáháme si

 

 

  1. IV. (6.,7.) Období: 9.11. – 13.11. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

6. + 7. – PL – Jak doma pomáhám – přečti, doplň, napiš recept dle pokynů

- PL - čtení s porozuměním + vizualizace

6. – PS s. 14 a 15 – doplň pro procvičení, 7. – vyřeš PL – podstatná jména

Zeměpis

6 - učebnice str 12-13 - vypiš do sešitu Jaká zvířata chováme v ČR, prac.sešit str.7

7 - učebnice str 10-11 - vypiš do sešitu 2 největší jezera v Evropě, prac. Sešit str. 5

Dějepis

6 - učebnice str 18-19 přečíst, pracovní sešit str 13-14

7 - učebnice str 8-9 přečíst! Pracovní sešit str 6

Anglický jazyk

6+7 - počítej nahlas do 20, napiš do sešitu krátký rozhovor. ( Jak se jmenuješ? X Jmenuju se……. A ty?, Jak se máš? X Mám se dobře a ty?, Kde bydlíš? X Bydlím v …..)

Matematika

6+7 – opakuj násobiku – nauč se násobky 4, 5, pracovní list

6. - uč. Str 10 cv 22 do sešitu, prac.sešit str 9 cv 10

7. uč. Str 21 cv 4 do sešitu, prac. Sešit str 9 cv 1

 

Přírodopis

6 – učebnice str. 10-11 - Hlísti - přečti a nakresli „nákaza škrkavkou a roupem dětským“

7 – učebnice str. 10-12 – List – přečti a nakresli listy str.11

Fyzika

6 – učebnice str. 17-18 – Spojené nádoby - opsat zvýrazněný text, nakresli obrázky sifonu str.18

7 – učebnice str. 33-35 – Síla a její měření - opsat zvýrazněný text

Pracovní vyučování

Pomoc při domácích pracích – umývání a utírání nádobí, vysávání, úklid pokojíčku

 

  1. V. (8.,9.,10.s.) Období: 9.11. – 13.11. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

8.třída-učebnice str.25- cv. 11. –celé cvičení přepiš v množném čísle do sešitu. Podtrhni všechna podstatná jména. Vypracuj pracovní list-Sladká směs na oslavu-odpovědi na otázky napiš do sešitu.

Poslechni si na youtube úryvek z knihy Malý princ. Do sešitu LV napiš jméno autora knihy a zjisti z jaké země autor pocházel.

https://www.youtube.com/watch?v=V80iRTyShR8

9. třída-učebnice str. 25 –doplňte cvičení písemně do sešitu. Vypracuj pracovní list-Sladká směs na oslavu-odpovědi na otázky napiš do sešitu.

Poslechni si na youtube úryvek z knihy Malý princ. Do sešitu LV napiš jméno autora knihy a zjisti z jaké země autor pocházel.

https://www.youtube.com/watch?v=V80iRTyShR8

Čtení

10. s – Přečti si nahlas pracovní list, odpověz na otázky. Vyber jedno ze zvířat, o kterém je text a nakresli ho do sešitu.

Zeměpis

Poledníky, Rovnoběžky – prezentace pracovní listy

Dějepis

8. YOUTUBE – Dějiny udatného českého národa – Astronomové na dvoře Rudolfa II.

9. České dějiny udatného národa českého - 1. sv. válka v kostce

Anglický jazyk

Zopakuj si slovíčka – uč. str. 6, str. 10

Vypracuj pracovní listy: 1- Slovíčka, 2- Co kdo může a nemůže

Matematika

Zopakuj si písemné dělení – pracovní list

Zlomky – názvy zlomků – čtení, části zlomků – pojmenování, matematický zápis – pracovní listy

Přírodopis

8. – učebnice str. 16-17 – růst a vývoj kostí, kostra trupu – do sešitu zapiš zvýrazněný text, podle obrázku popiš kostru člověka str.16

9. – učebnice str.11-12 – Zemětřesení, Vznik pohoří a hornin – do sešitu zapiš zvýrazněný text

Fyzika

8. – učebnice str. 20-21 – El. proud – do sešitu nakresli obrázek str.20

9. – učebnice str. 6 – El. napětí – do sešitu opiš zvýrazněný text, nakresli obrázek

Chemie

8.+9. – učebnice str. 8–9 další postupy oddělování složek směsi, zkus doma provést pokus str.8, destilace-zapiš do sešitu text v rámečku str.9

Pracovní vyučování

Pomoc při domácích pracích – umývání a utírání nádobí, vysávání, příprava jednoduchého pokrmu.

 


Poslední změna: 06.11.2020 - 12:46 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK