Novinky

Plán výuky od 2. do 6. listopadu 2020

Týdenní plán učiva na období přerušení vyučování

  1. I. (1.,2.,3.,3s) Období: 2.11. – 6.11. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

Jv-Písmena abecedy- postupný nácvik abecedního řazení

Lv- říkanka, ilustrace

KaSv-pokračovat v nácviku čtení a psaní- každý podle současné dosažené úrovně

Čtení

Nácvik čtenářských dovedností na základě domluvy s učitelkou

Psaní

Pokračovat v nácviku psaní (podle dosavadních dosažených výsledků)

Anglický jazyk

Poslech anglicky zpívané písně- YOUTUBE

Matematika

Nácvik matematických dovedností na základě domluvy s učitelkou

Počty

Počítání v oboru do 7, číselné řady

Prvouka

Podzim-sběr přírodnin

Věcné učení

Podzim- sběr přírodnin

Pracovní vyučování

Péče o pokojové květiny- zalévání

 

II.(4., 5.,5.s,6.s) Období: 2.11. – 6.11. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

Plnění úkolů dle individuálního zadání

Čtení

Číst nahlas krátké texty z knížky, kterou mám ve své domácí knihovničce

Psaní

Plnění úkolů dle individuálního zadání

Anglický jazyk

4.+5. Počítej doma nahlas do 20. Zopakuj si barvy pomocí pastelek,které máš v pouzdře.

Matematika

K procvičování využij www.skolakov.eu

4.Matematika 2.třída – sčítání a odčítání

5. Matematika 3.třída – pamětné sčítání a pdčítání do 1000

 

Počty

K procvičování využij www.skolakov.eu

5.s + 6.s Matematika 1.třída – číselná řada do 20

Přírodověda

www.skolakov.eu

Prvouka 2.třída – Podzim v přírodě

Vlastivěda

www.skolakov.eu

Prvouka 3.třída – Domov, rodina, škola – Pravidla pro chodce a cyklistu

Věcné učení

www.skolakov.eu

Prvouka 2.třída – Podzim v přírodě

www.skolakov.eu

Prvouka 3.třída – Domov, rodina, škola – Pravidla pro chodce a cyklistu

Pracovní výchova

Ukliď si svůj pokoj a celý týden si udržuj pořádek

 

  1. III,(4.s, ,6.s, 7.s, 9.s) Období: 2.11. – 6.11.2020

Předmět

učivo

Čtení

Čti nahlas z čítanky (nebo oblíbené knihy) a hledej slova, která začínají písmenem T a P, individuální pracovní listy

Psaní

Plnění úkolů dle individuálního zadání

Počty

Plnění úkolů dle individuálního zadání

Věcné učení

www.skolakov.eu

Prvouka 2.třída – Podzim v přírodě

Rodina- členové rodiny, pomáháme si

Nauka o přírodě

Na procházce v přírodě najdi aspoň 3 druhy stromů, které opadávají.

Vypracuj úkoly z pracovního sešitu Přírodověda- str.5 (Podzim v sadě)

Pracovní výchova

Ukliď si svůj pokoj a celý týden si udržuj pořádek

Nauka o společnosti

Plnění úkolů dle individuálního zadání

Rodina- rodinné vztahy, členové rodiny, pomáháme si

 

 

IV. (6.,7.) Období: 2.11. – 6.11. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

6. – přečti si v čítance s. 20 a 21 – do sešitu odpověz na úkoly za články

- nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po p a s

7. – seznam se s komiksem – do sešitu napiš definici, kterou nejdeš na internetu, v čítance si přečti s. 16 a 17

- do JV napiš cv. 21 ze str. 26 v malé učebnici

Zeměpis

6 - učebnice str 12-13 - vypiš do sešitu plodiny co pěstujeme v ČR

7 - učebnice str 10-11 - vypiš do sešitu 2 nejdelší řeky Evropy

Dějepis

6 - učebnice str 18-19 přečíst, pracovní sešit str 12

7 - učebnice str 7 - vypiš do sešitu další státy starověku, kdy začíná Středověk

Anglický jazyk

6+7 - počítej nahlas do 20, napiš do sešitu nás třídní rozvrh hodin. (Vyrob si tabulku, ukázku rozvrhu máš v žákovské knížce stejně tak rozvrh hodin)

Matematika

6+7 - opakuj zaokrouhlování ( pracovní list), násobení do 100 ( pracovní list

6- učebnice str 13 cv 13 do sešitu, pracovní sešit str 33 cv 1

7- učebnice str 8 cv 34 do sešitu, pracovní sešit str 24 cv 3

Přírodopis

6 – učebnice str. 9-10 - Tasemnice - přečti a nakresli „nákazu tasemnicí“ str.9

7 – učebnice str. 8-10 – Stonek – přečti a nakresli stonky str.8

Fyzika

6 – učebnice str. 13-16 – Tlak v kapalinách - opsat zvýrazněný text

7 – učebnice str. 31-32 – Klid a pohyb, setrvačnost - opsat zvýrazněný text

Pracovní vyučování

Pomoc při domácích pracích – umývání a utírání nádobí, vysávání, úklid pokojíčku

 

V. (8.,9.,10.s.) Období: 2.11. – 6.11. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

8. Čítanka str.23- přečti si text a odpověz na otázky na str.23 i 24. Písemně do sešitu popiš, jak má vypadá správný policista a jak ho poznáš.

V textu vyhledej 10 sloves a určí u nich osobu, číslo a čas.

 

9. Čítanka str. 17 –přečíst text a odpovědět na otázky (písemně do sešitu).

Napiš alespoň 5 vět o tom, kde všude se můžeš setkat s vycvičenými psy.

V textu vyhledej 5 sloves (urči osobu, číslo a čas) a 10 přídavných jmen (urči, která jsou měkká a tvrdá).

Zeměpis

8. pracovní listy - světadíly, oceány, práce s mapou

9. místní region-MS kraj – pracovní listy

Čtení (10.s)

10. s – Přečti si nahlas úryvek z čítanky, nebo oblíbené knihy. Najdi alespoň 10 slov, které obsahují písmeno T. Vymysli jména, zvířata, rostliny a věci na písmeno T.

Psaní (10.s)

10. s - Vymyšlená slova napiš psacím písmem. Napiš tři věty o tom, co se děje na podzim v přírodě.

Dějepis

8. YOUTUBE – České dějiny udatného národa- Nástup Habsburků, Rudolf II.

  1. 93 – I. sv válka, První odboje -legie

Anglický jazyk

Zopakuj si slovíčka – uč. str. 6, str. 10

Procvičuj poslech na https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek

Doplň křížovku:

https://www.umimeanglicky.cz/krizovky-slovicka-krajina-mesto-dum/18

Matematika

Plnění úkolů dle individuálního zadání , procvičování písemného násobení, dělení, počítání s kalkulačkou

 

Přírodopis

8. – učebnice str. 14 – 15 – kosti a jejich stavba – do sešitu zapiš zvýrazněný text, namaluj obrázek

9. – učebnice str.9 – 10 – Magmatická a sopečná činnost – do sešitu nakresli a popiš řez sopkou

Fyzika

8. – učebnice str. 16 – 19 – El. náboj – do sešitu napiš str. 19 „co jsme se naučili“ a nakresli obrázek

9. – učebnice str. 5 – El. proud – do sešitu opiš zvýrazněný text, nakresli obrázek

Chemie

8.+9. – učebnice str. 6 – 7 opakování – které látky jsou směsi, filtrace

Do sešitu nakresli pokus filtrace str. 7

Pracovní vyučování

Pomoc při domácích pracích – umývání a utírání nádobí, vysávání, úklid pokojíčku

 

 


Poslední změna: 06.11.2020 - 12:46 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK