Novinky

Plán výuky - 8. - 12. černa 2020

Plán učiva na období přerušení vyučování

  1. I. (1.,2.) Období: 8.6.. – 12.6. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

Opakování, procvičování, plnění úkolů dle domluvy s učitelkou -z předložených činností si vyberte libovolnou činnost, která bude děti bavit - do ničeho je nenuťte! Jestli je to možné, doporučovala bych denně číst.

 

Matematika

Opakování, procvičování, plnění úkolů dle domluvy s učitelkou-z předložených činností si vyberte libovolnou činnost, která bude děti bavit - do ničeho je nenuťte!

 

Prvouka

Dopravní bezpečnost: chůze po chodníku vpravo, semafor pro chodce, přechod pro chodce, nakreslit semafor pro chodce

Hudební výchova

Zpěv oblíbených písní pro radost ( Mravenečci mají bál, Travička zelená, Pec nám spadla)

Tělesná výchova

Denně – minimálně hodinová procházka.

Pracovní vyučování

Práce se stavebnicemi - postav ze stavebnice, kterou máš doma, svůj dům- vynechej místo na dveře a okna.

 

  1. II. (4.s,5.s,6.s) Období: 8.6.- 12.6.2020

Předmět

Učivo

Čtení

Doporučuji denně číst nahlas – krátké texty, úryvky z dětských knih.

Psaní

Opis a přepis izolovaných slov , krátkých vět.

Počty

Opakování a procvičování učiva. Využijte např.www.skolakov.cz

Věcné učení

Zopakuj si pravidla pro chodce, jak se chováme na přechodu, když jdeme po silnici apod.

Hudební výchova

Zpěv oblíbených písní pro radost, poslech písní z youtube.

Výtvarná výchova

Nakresli semafor a nějakou dopravní značku. Nezapomeň kreslit obrázky do školního časopisu,

Tělesná výchova

Každý den běž na procházku, proběhni se nebo si zacvič.

Pracovní výchova

Pomáhej při domácích pracích nebo na zahradě.

 

  1. III. (3.,5.,6.) Období: 8.6.- 12.6.. 2020

 

Předmět

Učivo

Český jazyk

3. hlasité čtení oblíbené knížky nebo čítanka str. 47-48, opakování abecedy – jak jdou písmena za sebou, seřadit dle abecedy tyto slova ( POSTEL, STŮL, ŽIDLE, HRNEČEK, LAMPIČKA), psaní písanka 2 – plynule pokračovat

5. hlasité čtení oblíbené knížky nebo čítanka str. 59-61, napiš do sešitu jak probíhá tvůj den, prac.sešit str 23 cv 7

6. hlasité čtení oblíbené knížky nebo čítanka str. 57-59, napiš do sešitu jak probíhá tvůj den, prac.sešit str 21 cv 6

Anglický jazyk

Hlasité čtení a opakování anglických slovíček.

Matematika

Opakování:

3. sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10-prac. Sešit, slovní úlohy

5. písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru násobilek do 100, procvičování

6. písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000, násobení a dělení v oboru násobilek do 100, převody jednotek objemu

Vlastivěda

Opakování:

Zeměpisná i politická mapa Evropy, mapa okolí bydliště – Seznam, Google mapy

Přírodověda, Přírodopis

Opakování:

5. Lidské tělo – vylučovací soustava

6. Procvičování - obojživelníci, plazi, ptáci, savci -Projevy chování živočichů

- způsob života (atlasy, encyklopedie, internet, TV) - procvičování

Zeměpis

Opakování:

Světadíly a oceány – dokumenty v TV, internet mapy - procvičování

Dějepis

Opakování Středověk – státy - dokumenty v TV, internet

Fyzika

Opakování:

6. Tlak v kapalinách, Archimédův zákon - vztlaková síla, potápění, vznášení se a plování těles v kapalinách

Hudební výchova

Zpěv oblíbených písní, nauč se píseň OKOŘ - https://www.youtube.com/watch?v=2oopIp_8PI4

Výtvarná výchova

Namaluj obrázek ovoce, které máš rád. Nakresli i řez ovocem.

Tělesná výchova

Denně se projdi, proběhni alespoň hodinu venku.

Pracovní vyučování

Pomoc při vaření v kuchyni, oškrábej brambory

 

  1. IV. (6.s,8.s,9.s,10.s) Období: 8.6.- 12.6. 2020

Předmět

Učivo

Čtení

Hlasité čtení – čítanka, pracovní listy – podstatná jména, číslo, rod

Psaní

Přepis, opis, vyhledávání v textu

Počty

Procvičování m. násobilky – písemné násobení – P.L.

Věcné učení

Příroda na konci jara – přechod do léta pozorování – P.L.

Nauka o přírodě

Opakování, procvičování – lidské tělo, smysly, orgány

Nauka o společnosti

Opakování, rodina, členové rodiny

Hudební výchova

Opakování – hudební nástroje – prezentace, zazpívej si písničky, které máš ráda-rád

Výtvarná výchova

Najdi v přírodě plochý kámen (plochý =placatý), na kámen nakresli libovolný barevný obrazec, na kreslení použij pastelky nebo fixy. Kámen přines do školy, nebo polož na schody před školou- já ho tam najdu J

Tělesná výchova

Každý den si zacvič, proběhni se

Pracovní vyučování

Pomoc při vaření v kuchyni, oškrábej a dej uvařit brambory

 

  1. V. (7.,8.,9.) Období: 8.6. - 12.6. 2020

Předmět

Učivo

Český jazyk

Čti – denně. Sestav si prázdninový plán /písemně/ - můžeš si vymyslet, kam bys chtěl jet a proč – zašli e-mail na harazimova@zshlucin.cz

Anglický jazyk

Sleduj na Telce výuku angličtiny. Poslouchej anglické písně.

Matematika

7. opakování a procvičování uč. str. 48 cv.54,55

8. opakování a procvičování uč. str. 52 cv.26 str. 53 cv.27

9. opakování a procvičování uč. str. 47 cv. 25 3. sloupec

Občanská výchova

7. Popřemýšlej a napiš, které povolání bys v budoucnu chtěl (a) dělat

8. PS str. 21

9. PS str. 27 kapitola SPORT + str. 28

Dějepis

7. uč. str. 46,47 – Dobrý král Václav

8. technické vynálezy – str. 46, 47

9. období normalizace – uč. str. 56, 57

Zeměpis

7. východní Čechy – PS str. 41, 42

8. opakování severní Evropa – uč. str.25,26

9. PS str. 39

Přírodopis

Opakování:

7. Význam rostlin a jejich ochrana - hospodářsky významné rostliny, chráněné rostliny

8. Lidské tělo – cévní a dýchací soustava - opakování

9. Vnější a vnitřní geologické děje - příčiny a důsledky(sopečná činnost a zemětřesení)

Fyzika

Opakování:

7. El. obvod – zdroje napětí, spotřebiče - stejnosměrný elektromotor

8. El. energie a přeměna na jiné druhy energie(tepelná, světelná, pohybová)- spotřebiče, ve kterých se doma el. energie přeměňuje

9. Výroba el. energie – jaderná energie, jaderný reaktor, jaderná elektrárna

- ochrana lidí před radioaktivním zářením

Chemie

Opakování:

8.+9. Nebezpečné látky a přípravky- značení a užívání běžných chemikálií

Zásady bezpečné práce

Výchova ke zdraví

Zjistit si, čím je nebezpečný koronavirus a jak se šíří – zapiš si.

Hudební výchova

Přečti si a zopakuj slova písní, které jsme se učili a zazpívej si je.

Výtvarná výchova

Najdi v přírodě plochý kámen (plochý =placatý), na kámen nakresli libovolný barevný obrazec, na kreslení použij pastelky nebo fixy. Kámen přines do školy, nebo polož na schody před školou- já ho tam najdu J

Tělesná výchova

Sportovní aktivity dle možností v okolí svého bydliště.

Pracovní vyučování

Pomoc při domácích pracích – umývání a utírání nádobí, vysávání, úklid pokojíčku, pomoc při vaření


Poslední změna: 08.06.2020 - 06:52 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK