Novinky

Plán výuky - 25. 5. - 29. 5. 2020

Plán učiva na období přerušení vyučování

  1. I. (1.,2.) Období: 25. 5. - 29. 5. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou -z předložených činností si vyberte libovolnou činnost, která bude děti bavit - do ničeho je nenuťte! Jestli je to možné, doporučovala bych denně číst.

 

Matematika

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou-z předložených činností si vyberte libovolnou činnost, která bude děti bavit - do ničeho je nenuťte!

 

Prvouka

Vycházky do přírody- pozorování změn v přírodě

Dny v týdnu, měsíce v roce

Hudební výchova

Zpěv a tanec pro radost – Fíha – Tralala https://www.youtube.com/watch?v=_obIgcL2gg8 , Skákal pes, Ovčáci čtveráci, Kočka leze dírou

Tělesná výchova

Denně – proběhni se, projdi, zatancuj si podle hudby.

Pracovní vyučování

Práce na zahradě- zalévej, vyplej, pokopej záhonek

 

  1. (4.s,5.s,6.s) Období: 25.5.- 29.5.2020

Předmět

Učivo

Čtení

 

Přečti nahlas pohádku O Karkulce a trénuj ji jako básničku zpaměti.

Psaní

Napiš slova místo obrázků z básničky O KARKULCE. Opiš celé první 2 řádky .

Počty

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Najdi si vhodné příklady a trénuj počty.

Věcné učení

https://www.zlatka.in/cs/

Seznam se jak vypadají peníze! Otevři v programu: Peníze – Jak vypadají a pokus se plnit úkoly.

Hudební výchova

Zpěv oblíbených písní.

Výtvarná výchova

Namaluj postavy z pohádky O KARKULCE.

Tělesná výchova

Na procházce v přírodě si urči vzdálenost a popros rodiče, aby ti změřili čas, za který ji uběhneš. Pokus se čas zlepšovat.

Pracovní výchova

Pomoz mamince upéct bábovku nebo jiný koláč.

 

  1. III. (3.,5.,6.) Období: 25.5.-29-5. 2020

Předmět

Učivo

Český jazyk

3.,5.,6. - Tiché čtení – číst každý den alespoň 1 stránku,

- Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolní práce

Anglický jazyk

Poslouchej anglicky zpívané písničky.

Matematika

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolních prací

Vlastivěda

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolních prací

Přírodověda, Přírodopis

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolních prací

Zeměpis

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolních prací

Dějepis

Počátky Říma – YouTube Pověst o založení Říma

Fyzika

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolních prací

Hudební výchova

Zpěv a tanec oblíbených písní, zazpívej si Tři citrónky, Honky tonky, Kozel, Hlídač kráv

Výtvarná výchova

Napiš krátký text na téma Nechodíme do školy a doplň jej ilustrací, která napoví, co jsi v době NEŠKOLY dělal.

Obrázek přines do školy- vyjde ve školním časopise

Tělesná výchova

Denně – proběhni se, projdi, zatancuj si podle hudby.

Pracovní vyučování

Pomoc při práci v domácnosti a na zahrádce

 

  1. IV. (6.s,8.s,9.s,10.s) Období: 25.5.-29.5. 2020

Předmět

Učivo

Čtení

Každý den hlasitě číst

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Psaní

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Počty

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Věcné učení

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Nauka o přírodě

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Nauka o společnosti

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Hudební výchova

Zpěv lidových písní podle YouTube. Hudební nástroje strunné P.L.

Výtvarná výchova

Nakresli hlemýždě- je to zajímavý tvor, najdi v přírodě jeho ulitu

 

Tělesná výchova

Ranní rozcvička u otevřeného okna. Procházky, běh v přírodě.

Pracovní vyučování

Vystřihování materiálů P.L. Sebeobslužné činnosti, příprava pokrmu – studená kuchyně- sendvič

  1. V. (7.,8.,9.) Období: 25.5.- 29.5. 2020

Předmět

Učivo

Český jazyk

Čtení – denně přečíst alespoň 2 stránky knihy, opsat do sešitu úryvek – 3 řádky.

Mluvnice – zopakuj si učivo o podmětu a přísudku, využij www.gramar.in.cz

Sloh – napiš 8 vět – Čím bych chtěl/a být.

Anglický jazyk

Zaposlouchej se do anglicky zpívaných písní, zapiš si slovíčka, kterým rozumíš.

Matematika

7. PS str.23 cv. 10,11

8. uč. str. 41 cv. 6 PS str. 23 cv.2 , str. 24 cv.5,6

9. uč. str. 46 cv. 21, str. 47 cv.22,24

Občanská výchova

Sledování aktuální situace v médiích

7. Popřemýšlej o svých nedostatcích a napiš, co by se dalo zlepšit.

8. PS str. 18

9. PS str. 22

Dějepis

7. uč. str. 44, 45

8. uč. str. 44,45

9. uč. str. 53,54,55

Zeměpis

7. PS str. 39, 40

8. opakování západní Evropa – uč. str. 20, 21, 22

9. uč. str. 51, 52, 53, 54 PS str. 38

Přírodopis

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolních prací

Fyzika

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolních prací

Chemie

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou, učitelem – postupné zpracování kontrolních prací

Výchova ke zdraví

Sledování aktuální situace – napiš do sešitu, jaká opatření platí v současnosti jako ochrana proti nákaze.

Hudební výchova

Pro dobrou naládu si zazpívej známé písničky.

Výtvarná výchova

Napiš krátký text na téma Nechodíme do školy a doplň jej ilustrací, která napoví, co jsi v době NEŠKOLY dělal.

Obrázek přines do školy- vyjde ve školním časopise

Tělesná výchova

Turistika, jízda na kole nebo kolečkových bruslích.

Pracovní vyučování

Pomoc při domácích pracích – umývání a utírání nádobí, vysávání, úklid pokojíčku, pomoc při vaření, pomoc na zahrádce

 


Poslední změna: 24.05.2020 - 19:55 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK