Novinky

Plán výuky - 15. - 19. června 2020

Plán učiva na období přerušení vyučování

  1. I. (1.,2.) Období: 15.6. – 19.6. 2020

Předmět

učivo

Český jazyk

Poslech pohádky, vyprávění pohádky, vedení rozhovoru, jestli je to možné, doporučovala bych denně číst.

Matematika

Počítání s penězi – jít na malý nákup, sám zaplatit

Prvouka

Pozor na úrazy!!! Bezpečnost a ochrana zdraví během pobytu ve městě i v přírodě- poučení o dodržování pravidel při pobytu venku

Hudební výchova

Zpěv, tanec oblíbených písní, Poslechni si Červenou karkulku https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg&list=RDZA5wJzkzXUg&start_radio=1

Tělesná výchova

Denně se projdi, proběhni, všímej si přírody!

Pracovní vyučování

Hry se stavebnicemi

 

  1. II. (4.s,5.s,6.s) Období: 15.6.- 19.6. 2020

Předmět

Učivo

Čtení

Denně hlasitě přečíst kousek textu – Slabikář nebo kniha pro děti a nebo využít výukový program

http://www.rysava.websnadno.cz/Cteni.html

 

Počty

Poznávej mince a bankovky, pokud máš svou pokladničku spočítej, kolik máš našetřeno.

Věcné učení

Bezpečnost a ochrana zdraví během pobytu ve městě i v přírodě- poučení o dodržování pravidel při pobytu venku.

Hudební výchova

https://www.youtube.com/watch?v=8l64C2r0vZY

Zpívej a tanči s Míšou

Výtvarná výchova

Namaluj obrázek ke článku, který jsi tento týden četl.

Tělesná výchova

Procházka do přírody nebo na dětské hřiště.

Pracovní výchova

Prohlédni si svůj Slabikář, vygumuj a připrav učebnici na odevzdání.

 

  1. III. (3.,5.,6.) Období: 15.6.- 19.6. 2020

Předmět

Učivo

Český jazyk

5. Hlasité i tiché čtení oblíbené knihy, opakování učiva – vyjmenovaná slova B,L,M, podstatná jména, ú,u,ů

6. Hlasité i tiché čtení oblíbené knihy, opakování učiva – vyjmenovaná slova B,L,M,P,S,V,Z, podstatná jména

Anglický jazyk

Sleduj televizní vysílání v anglickém jazyce.

Matematika

Opakování a procvičování učiva:

5. písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru násobilek do 100, procvičování

6. písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000, násobení a dělení v oboru násobilek do 100, převody jednotek objemu

Vlastivěda

Opakování a procvičování učiva:

Mapa světa a Evropy

Přírodověda, Přírodopis

Opakování a procvičování učiva:

5. Lidské tělo

6. Obojživelníci, plazi, ptáci, savci

Zeměpis

Opakování a procvičování učiva:

Světadíly a oceány

Dějepis

Zhlédnout na YOUTUBE film Kleopatra

Fyzika

Opakování a procvičování učiva:

6. Jednoduché stroje

Hudební výchova

Zpěv a tanec oblíbených písní

Výtvarná výchova

Kresli doma pro radost – letní ovoce

Tělesná výchova

Běž ven a proběhni se!

Pracovní vyučování

Kontrola a příprava učebnic na odevzdání

 

  1. IV. (6.s,8.s,9.s,10.s) Období: 15.6.- 19.6. 2020

Předmět

Učivo

Čtení

Doporučuji denně číst a o přečteném mamince vyprávět, zopakovat vše co víš o podstatných jménech

Psaní

Napsat svou adresu, sepsat nákup

Počty

Manipulace s penězi, spočítat nákup

Věcné učení

Všímat si počasí a znaků letní přírody – vycházka do přírody

Nauka o přírodě

Všímat si počasí a znaků letní přírody – vycházka do přírody -spozorováním

Nauka o společnosti

Rodinné vztahy a vazby – kdo je kdo-matka, teta…….

Hudební výchova

Zazpívat si, zatancovat podle hudby z rádia…

Výtvarná výchova

Kresli si obrázky pro svou radost- výuka Vv je v roce 2019/2020 ukončena

Tělesná výchova

Procházka do přírody

Pracovní vyučování

Úklid svých prostor v domácnosti, pomoc rodičům s domácími pracemi a s prací na zahradě

 

  1. V. (7.,8.,9.) Období: 15.6.-19.6. 2020

Předmět

Učivo

Český jazyk

Čti, čti, čti. Hovoř s blízkými o svých zážitcích.

Anglický jazyk

Sleduj televizní vysílání v anglickém jazyce.

Matematika

Opakování a procvičování učiva 7. + 8. http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

9.

http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-5rocnik.html

Občanská výchova

7. + 8.+ 9.

Sledování aktuální situace – napiš , do kterých zemí už se může cestovat a od kterého data.

Zeměpis

Dějepis

7. + 8. +9. Procvičuj si učivo s výukovým programem.

www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-zemepis-5roc.html

Přírodopis

Opakování a procvičování učiva:

7. Rostliny

8. Lidské tělo

9. Země jako vesmírné těleso

Fyzika

Opakování a procvičování učiva:

7. Elektrická energie

8. Elektrická energie

9. Výroba a spotřeba elektrické energie

Chemie

Opakování a procvičování učiva:

8.+9. chemie kolem nás – kde se využívá chemie

Výchova ke zdraví

Dodržuj zásady zdravého životního stylu.

Hudební výchova

Poslechni si a zazpívej 2 písničky, které napsali páni Svěrák a Uhlíř.

https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg

https://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw

Výtvarná výchova

Kresli si obrázky pro svou radost.

Tělesná výchova

Vycházka do přírody .

Pracovní vyučování

Kontrola a příprava učebnic na odevzdání

 

 

 


Poslední změna: 12.06.2020 - 11:00 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK