Novinky

Plán výuky - 1. - 5. června 2020

Plán učiva na období přerušení vyučování

  1. I. (1.,2.) Období: 1.6.. – 5.6. 2020

 

Předmět

učivo

Český jazyk

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou -z předložených činností si vyberte libovolnou činnost, která bude děti bavit - do ničeho je nenuťte! Jestli je to možné, doporučovala bych denně číst.

 

Matematika

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou-z předložených činností si vyberte libovolnou činnost, která bude děti bavit - do ničeho je nenuťte!

Prvouka

Denní režim:

rozdělení dne na ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer,

činnosti, pravidelně konané v danou dobu

Hudební výchova

Zpěv a tanec oblíbených písní, nakresli si venku křídou panáka a zaskákej si ho

Tělesná výchova

Denně – rozcvičení, 20 dřepů, 20 lehů a sedů, házení a hry s míčem.

Pracovní vyučování

Papírová mozaika- nakresli obrys jablka, nastříhej barevný papír na malé kousky, kousky papíru vlepuj do jablíčka

 

  1. II. (4.s,5.s,6.s) Období: 1.6..- 5.6.2020

Předmět

Učivo

Čtení

Přečti si denně nahlas ze Slabikáře nebo z knihy pro děti aspoň 5 vět.

Psaní

Napiš 5 chlapeckých a 5 dívčích jmen .

Počty

Procvičuj si počty pomocí výukových programů a vypracovávej pracovní listy.

Věcné učení

1.června mají svátek děti. Najdi v kalendáři, kdy mají svátek tvoji kamarádi ze školy – JAN, JIŘÍ, MICHAELA, ONDŘEJ, SOFIE, ELIŠKA, DANIELA.

Hudební výchova

Zpěv a tanec oblíbených písní

Výtvarná výchova

Nakresli černým fixem obrázek zvířátek z pohádky Boudo, budko….(žabka, zajíček, medvěd, myška)

Tělesná výchova

Denně – rozcvičení, 20 dřepů, 20 lehů a sedů, házení a hry s míčem.

Pracovní výchova

Vymodeluj z plastelíny sluníčko.

 

  1. III. (3.,5.,6.) Období: 1.6.- 5.6.. 2020

Předmět

Učivo

Český jazyk

Opakování:

3. slabikování, hlasité čtení čítanka str.55 KOLO, psaní – písanka 2

5. hlasité čtení vlastní knihy, procvičování vyjmenovaných slov B,L,M, podstatných jmen – skolakov.eu

6. hlasité čtení vlastní knihy, procvičování všech vyjmenovaných slov, podstatných jmen – skolakov.eu

Anglický jazyk

Vypracuj kontrolní práci.

Matematika

Opakování:

3. sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10-prac. sešit

5. písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru násobilek do 100

6. písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000, násobení a dělení v oboru násobilek do 100, převody jednotek hmotnosti

Vlastivěda

Opakování:

Státní instituce a krizová čísla opakování čísel – hasiči, policie, záchranka

Přírodověda, Přírodopis

Opakování:

5. Lidské tělo – trávicí soustava – youtube – Byl jednou jeden život

6. Procvičování - obojživelníci, plazi, ptáci, savci (atlasy, encyklopedie, internet, TV) - procvičování

Zeměpis

Opakování:

Světadíly a oceány – dokumenty v TV, internet mapy - procvičování

Dějepis

Opakování, procvičování – Vznik a rozvoj starého Říma. PRACOVNÍ SEŠIT str. 36

Fyzika

 

Hudební výchova

Zpěv a tanec oblíbených písní

Výtvarná výchova

Nakresli jak ses učil během uzavření škol

Tělesná výchova

Denně – rozcvičení, 20 dřepů, 20 lehů a sedů, házení a hry s míčem.

Pracovní vyučování

Pomoc při práci v domácnosti a na zahrádce

 

  1. IV. (6.s,8.s,9.s,10.s) Období: 1.6.- 5.6. 2020

Předmět

Učivo

Čtení

Každý den hlasité čtení – Slabikář, Čítanka, Vypracování pracovních listů zaslaných vyučujícím

Psaní

Vypracování pracovních listů zaslaných vyučující

Počty

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Věcné učení

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Nauka o přírodě

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Nauka o společnosti

Plnění úkolů dle domluvy s učitelkou– postupné zpracování kontrolních prací

Hudební výchova

Hudební nástroje – strunné P.L. Zpěv libovolné naučené písně

Výtvarná výchova

Nakresli motýla- najdi nějakého na internetu nebo v atlase motýlů, křídla motýla vybarvi podle skutečnosti a na papír napiš jeho jméno

 

Tělesná výchova

Ranní rozcvička, hod do dálky a na cíl

Pracovní vyučování

Sebeobslužné práce, zametání doma, chodníku

 

 

 

 

 

  1. V. (7.,8.,9.) Období: 1.6.- 5.6.. 2020

Předmět

Učivo

Český jazyk

Čti, opakuj, vypracuj kontrolní práci.

Anglický jazyk

Vypracuj kontrolní práci.

Matematika

7. Opakování a procvičování -uč. str. 47 cv. 47,48,51

8. Opakování a procvičování - uč. str. 42 cv. 7,8,9.

Pořádně si pročti rámeček PAMATUJ!

9. Opakování a procvičování -uč. str.47 cv.25 2. sloupec

Občanská výchova

Sledování aktuální situace v médiích!

7. Pokus se vyhledat na internetu historii Mezinárodního dne dětí –

1. červen

8. PS str. 20

9. PS str. 23,24

Zeměpis

7. východní Čechy str.48,49,50 MÍSTO ATLASU PRACUJ

8. opakování státy západní Evropy – str. 22,23,24 S MAPAMI NA mapy.cz

9. uč. str. 55,56,57,58

Dějepis

7. PS str. 24

8. PS str. 35,36

9. PS str. 36,37

Přírodopis

Opakování:

7. Užitkové rostliny – co mezi ně patří a k čemu se používají

8. Lidské tělo - youtube – Byl jednou jeden život

9. Půda – půdotvorní činitelé, jak vzniká půda

Fyzika

Opakování:

7. El. obvod – jak se dá sestrojit jednoduchý el. obvod, kde se s ním setkáš

8. El. energie a přeměna na jiné druhy energie(tepelná, světelná, pohybová)- spotřebiče, ve kterých se doma el. energie přeměňuje

9. Výroba el. energie – elektrárny (tepelná, jaderná, vodní a větrná) youtube – výroba el. energie, princip fungování tepelné, jaderné elektrárny

Chemie

Opakování:

8.+9. Směsi a roztoky – oddělování složek směsí – filtrace, destilace, usazování

Výchova ke zdraví

Vypiš z manuálu na stránce školy, jaké jsou příznaky virového onemocnění.

Hudební výchova

Známé písničky doprovoď vyťukáváním rytmu – tleskání dlaněmi, ťukání dřívky

Výtvarná výchova

Nakresli motýla- najdi nějakého na internetu nebo v atlase motýlů, křídla motýla vybarvi podle skutečnosti a na papír napiš jeho jméno

 

Tělesná výchova

Pokus se společně s rodinou vyjít na vycházku do přírody.

Pracovní vyučování

Pomoc při domácích pracích – umývání a utírání nádobí, vysávání, úklid pokojíčku, pomoc při vaření, pomoc na zahrádce

 

 


Poslední změna: 29.05.2020 - 11:26 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK