Novinky

Patron školy

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace získala nového patrona. Dne 4. prosince 2019 byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi velitelem Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky brig. gen. Ing. Radimem Řehulkou a ředitelkou školy PaedDr. Zuzanou Harazimovou.

Účelem této dohody je zabezpečit spolupráci a součinnost při podpoře vzdělávacích a výchovných činností školy a mimoškolních aktivit žáků školy.

Záchranný útvar HZS ČR se zavázal podílet se např. na realizaci projektového vyučování, tematických dní, komunitních setkání s rodiči, výletech či přípravách dětského dne. Důležitým prvkem spolupráce bude využívání všech forem propagace a šíření dobrého jména obou stran dohody.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!


Poslední změna: 02.01.2022 - 11:22 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK