Novinky

Adaptační pobyt

Akce je podpořena z projektu "Spolu to zvládneme", na jehož dotaci škola čerpá prostředky na prevenci rizikových projevů chování.

Poslední změna: 13.10.2022 - 09:29 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK