Novinky

Adaptační pobyt

Akce je podpořena z projektu "Spolu to zvládneme", na jehož dotaci škola čerpá prostředky na prevenci rizikových projevů chování.

Poslední změna: 19.09.2022 - 12:57 Zpět

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK