Šk. rok 2019/2020

Komunitní setkání rodičů - 27.1 .2020 - ukázka canisterapie - život s hluchoslepotouOrganizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK