Kindergarten Education WordPress Theme - Smarty

Vítáme Vás

img1 Kvalitní zázemí
školy
dílny pro Pv a Vv, cvičná kuchyně, skleník, zahrada
img2 Předměty speciálně pedagogické péče
logopedie a zdravotní tělesná výchova
img3 Alternativní systémy komunikace

např. obrázkové
img4 Volnočasové
aktivity
čtenářský klub, klub deskových her, muzikofiletika, canisterapie
« únor 2020 »
PO ÚT ST ČT SO NE
 0102
03040506070809
101112 Návštěva ze SPC 13141516
projekt - Vesmír 17181920212223
242526 Klima třídy - 5.+6.r. 272829 

Informace o škole

Základní škola sídlící na ulici Generála Svobody v Hlučíně je úplnou základní školou poskytující vzdělání dětem s různým stupněm mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami a autismem.

Ve školním roce 2018/2019sdružuje 4 třídy. Žáci 1. – 7. ročníku jsou vyučováni podle nového Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně a hravě“. Žáci 8. a 9. ročníku jsou vyučováni podle dobíhajícího školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Žáci základní školy speciální se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální – oddíl I a II.

Škola provozuje školní družinu a to v době 11:30 – 15:30. Družina má kapacitu 10 žáků.

Stravování je pro žáky zajištěno na OU a PŠ v Hlučíně. Asistentky pedagoga děti doprovázejí a dohlížejí na ně.

Profil školy


Podpora komunikace
Podporujeme účinnou komunikaci žáků
Schopnost spolupráce a respektu druhých
Rozvoj schopnosti respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
Příprava k životu
Příprava k samostatnému, svobodnému a zodpovědnému životu
Vedení k toleranci a ohleduplnosti
Vedení k toleranci a ohleduplnosti k druhým
Podpora funkčních gramotností
rozvoj gramotnosti čtenářské, matematické, finanční
Správná životospráva
Zaměření pozornosti na správný režim dne


Hlavním cílem je zachovat pracovišti identitu malé školy rodinného typu /byť by byla součástí větší organizace/, která se snaží vyjít vstříc konkrétnímu dítěti, jeho možnostem a potřebám. Školu, která bude se ctí i nadále provázet život na Hlučínsku.

 

Nejnovější informace

Utekla vám nějaká novinka?

Slogan školy

Motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

Aktuální projekty školy

Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ II.
Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010922, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1.1. 2019 – 31. 12. 2020
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.


Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/19

/ÚZ 142/

Projekt: „Voda v zahradě

Projektem chceme ukázat žákům školy příklad ekologického a energeticky nenáročného hospodaření s vodou.

Žáci se prakticky seznámí s možností zadržování a využití dešťové vody v zahradě při závlaze zahrady i jako zdroje vody pro živočichy v zahradě.

Díky projektu budou mít všichni žáci možnost pohybovat se v přírodním prostředí, rozvíjet svou samostatnost, obratnost, motoriku, představivost a pozitivní vztah k životnímu prostředí.

Chceme zahradu, která kvete, plodí a voní. Chceme, aby zahrada „žila“ nejen v dopoledních hodinách, ale aby byla využívána i v odpoledních hodinách dětmi ze školní družiny a byla příjemnou oázou zeleně uprostřed našeho města.

podpořila částkou 150 000 Kčprojekt„Po schodech“Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody, příspěvková organizace určený na pořízení schodolezu.


Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK