Kindergarten Education WordPress Theme - Smarty

Nejnovější informace

Utekla vám nějaká novinka?

Slogan školy

Motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

Aktuální projekty školy

 

Škola v zahradě

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí

České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

 

Celkové způsobilé výdaje: 508 200 Kč

Výše příspěvku SFŽP: 431 970 Kč

Výše příspěvku žadatele: 76 230 Kč

Realizace projektu

Zahájení: 1. 10. 2020

Ukončení: 15. 1. 2021

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

 


Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK