Kindergarten Education WordPress Theme - Smarty

Vítáme Vás

img1 ŠVP
„Společně a hravě“
pomáhá poznávat a rozvíjet reálné možnosti vzdělávání
img2 Předměty speciálně pedagogické péče
zařazena výuka logopedie a zdravotní tělesné výchovy
img3 Alternativní systémy komunikace
využívání např. obrázkových systémů
img4 Volnočasové aktivity a zájmové kroužky
čtenářský klub, zájmové kroužky, muzikofiletika
« Září 2018 »
PO ÚT ST ČT SO NE
 0102
08:00 - 09:30 Zahájení školního roku 03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Informace o škole

Základní škola sídlící na ulici Generála Svobody v Hlučíně je úplnou základní školou poskytující vzdělání dětem s různým stupněm mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami a autismem.

Ve školním roce 2018/2019sdružuje 4 třídy. Žáci 1. – 7. ročníku jsou vyučováni podle nového Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně a hravě“. Žáci 8. a 9. ročníku jsou vyučováni podle dobíhajícího školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Žáci základní školy speciální se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální – oddíl I a II.

Škola zajišťuje školní družinu a to v době 11:30 – 15:30. Družina má kapacitu 10 žáků.

Profil školy


Podpora komunikace
Podporujeme účinnou komunikaci žáků
Schopnost spolupráce a respektu druhých
Rozvoj schopnosti respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
Příprava k životu
Příprava k samostatnému, svobodnému a zodpovědnému životu
Vedení k toleranci a ohleduplnosti
Vedení k toleranci a ohleduplnosti k druhým
Podpora funkčních gramotností
rozvoj gramotnosti čtenářské, matematické, finanční
Správná životospráva
Zaměření pozornosti na správný režim dne


Hlavním cílem je zachovat pracovišti identitu malé školy rodinného typu /byť by byla součástí větší organizace/, která se snaží vyjít vstříc konkrétnímu dítěti, jeho možnostem a potřebám. Školu, která bude se ctí i nadále provázet život na Hlučínsku.

Nejnovější informace

Utekla vám nějaká novinka?

Slogan školy

Motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

Aktuální projekty školy

Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.


podpořila částkou 150 000 Kč projekt„Po schodech“Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody, příspěvková organizace určený na pořízení schodolezu.


Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK