Organizace školního roku 2020/2021

Od 1. 9. 2016 je škola zřízena podle § 16 odst. 9 Školského zákona v platném znění. Je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ve školním roce 2010/2021 sdružuje 5 tříd. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně a hravě“.

Žáci základní školy speciální se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální – oddíl I a II.

10 žáků navštěvuje oddělení školní družiny. Od školního roku 2008/2009 pracují dle Školního vzdělávacího programu.


  • Školní rok začne v pondělí 1. září 2020
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021, ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
  • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
  • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Opava od 8. února do 14. února 2021.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do úterý 31. srpna 2021.

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK