Organizace školního roku 2019/2020

Od 1. 9. 2016 je škola zřízena podle § 16 odst. 9 Školského zákona v platném znění. Je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ve školním roce 2019/2020 sdružuje 5 tříd. Žáci 1. – 8. ročníku jsou vyučováni podle nového Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně a hravě“. Žáci 9. ročníku jsou vyučováni podle dobíhajícího školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Žáci základní školy speciální se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální – oddíl I a II.

10 žáků navštěvuje oddělení školní družiny. Od školního roku 2008/2009 pracují dle Školního vzdělávacího programu.


  • Školní rok začne v pondělí 2. září 2019
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020, ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
  • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 13. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
  • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Opava od 2. února do 9. února 2020.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020.

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK
Příspěvková organizace MSK