Organizace školního roku 2018/19

Od 1. 9. 2016 je škola zřízena podle § 16 odst. 9 Školského zákona v platném znění. Je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ve školním roce 2018/2019 sdružuje 4 třídy. Žáci 1. – 7. ročníku jsou vyučováni podle nového Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně a hravě“. Žáci 8. a 9. ročníku jsou vyučováni podle dobíhajícího školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Žáci základní školy speciální se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální – oddíl I a II.

10 žáků navštěvuje oddělení školní družiny. Od školního roku 2008/2009 pracují dle Školního vzdělávacího programu.


  • Školní rok začne v pondělí 3. září 2018
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pátek 31. ledna 2019, ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
  • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
  • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro okres Opava od 11. března do 17. března 2019.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
MSK kraj
Příspěvková organizace MSK