Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

4.4. Organizace okresního kola soutěže žáků speciálních škol okresu Opava s názvem Co umíš, znáš, dovedeš“ na téma U nás v Evropě - začátek 9 hodin. Pořadatelem soutěže naše škola.

 

6.4. Účast vybraných žáků v městském kole recitační soutěže „Rádi recitujeme“ v ZŠ Ostrava -Těšínská.

 

Návštěva výstavy výtvarných prací žáků škol ke Dni Země v prostorách hlučínského zámku. Své práce vystavují také žáci naší školy.

 

7.4. Zapojení do akce Ukliďme Česko – úklidové práce v rámci pátečního dopoledne a předmětu Pv.

Ve vyuč. hodinách TV, OV, Prv,VL výchova žáků k dopravní kázni, využívání dostupných pomůcek.

 

18 .4. Školní kolo dopravní soutěže v areálu školy.

 

26.4. Okresní kolo dopravní soutěže – Opava-Slezský odboj.

 

Do 30. 4. zapojení do výtvarné a literární korespondenční soutěže na téma Škola včera a dnes.

 

13. a 14. 4. Velikonoční prázdniny žáků.

 


 


Ředitelka Základní školy, Hlučín Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

vyhlašuje

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2017/2018

na den

11. dubna 2017 (úterý ) v době od 8- 15 hodin v budově školy.

Škola je určena dětem s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami.

K prohlídce školy a hospitaci v prvním ročníku lze využít kterýkoliv den dle domluvy.


 

 

 

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

Projekt: „Život v zahradě“

Cílem projektu je pokračovat v revitalizaci školní zahrady, aby byla pro žáky přirozenou inspirací, lákadlem a zároveň učitelem. V rámci měřitelnosti je hlavním cílem vybudování relaxační a stimulační části školní zahrady včetně jejího propojení do rekultivovaného celku. Dětem dá možnost „zažívat přírodu“ a od přírody se také učit.

Chceme zahradu, která kvete, plodí, čistí se a voní sama, zdravou a esteticky krásnou - zahradu, která se promění v areál vhodný pro vzdělávání i odpočinek a relaxaci.

 

 


Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz