Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

4. 5. 8,15 hod : Přednáška MUDr. Kováře z oblasti sex. výchovy pro žáky 8., 9. ročníku.

 

10. 5. 8,45 hod : Program s názvem „ Tonda a obal na cestách“ z oblasti EVVO pro 25 žáků 3.-8. ročníku.

 

12. 5. – 16. 6. vždy každý čtvrtek:  Lekce plavání  v plavecké škole Hastrmánek v Kravařích od 10,30 hod. Platí pro vybrané žáky se zaplacenou úhradou.

17. 5. : Sportovní hry mládeže – okresní kolo v Opavě, účast nejlepších sportovců školy.

18. 5. : Den prevence na téma „Kouření“ – společnost PREVALIS : beseda s žáky 7.-9. ročníku  v délce 2 vyuč. hodin.

Další činnosti : Zvyšování tělesné zdatnosti žáků s přihlédnutím k zdravotnímu stavu, sportovní aktivity za příznivého počasí venku, pobyt o přestávkách na školním dvoře.

 

 

Školní zahrada : provádění pěstitelských prací podle tématických plánů – i nejnižší ročníky, úprava a údržba trávníků, záhonů, keřů, květin a chodníků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz

Reklama