Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

 

Hlavní prázdniny začínají v sobotu 1. července 2017 a končí v pátek 1. září 2017.
Slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018 proběhne 4. září 2017 v 8 hodin v budově školy.

Přejeme hezké a hlavně bezpečné prázdniny!


Úřední hodiny v době prázdnin:
•    3. a 4. července 2017 v době od 9 do 11 hodin
•    27. července  2017 v době od 9 do 11 hodin
•    od 22. srpna do 31. srpna 2017 v době od 9 do 11 hodin


 

 

 

 

 

Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

 

 

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz