Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

Do 3.3. (pátek) trvají jarní prázdniny žáků okresu Opava.


Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ I -práce s vybranými žáky v rámci projektu:

· Čtenářský klub

· Odpolední škola (doučování žáků)

· Klub zábavné logiky a deskových her

Po celý měsíc březen v hodinách TV Ov a Vl plnění úkolů z dopravní výchovy.


Průběžná práce v zájmových kroužcích.


14.3. v 15 hodin Keramická dílna rodičů a dětí – zábavné tvoření.

14.3. Návštěva  hlučínské knihovny.

20.3. Výuka žáků v oblasti protipožární ochrany "Hasík" pod vedením odborného školitele.


 


Ředitelka Základní školy, Hlučín Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

vyhlašuje

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2017/2018

na den

11. dubna 2017 (úterý ) v době od 8- 15 hodin v budově školy.

Škola je určena dětem s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami.

K prohlídce školy a hospitaci v prvním ročníku lze využít kterýkoliv den dle domluvy.


 

 

 

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

Projekt: „Život v zahradě“

Cílem projektu je pokračovat v revitalizaci školní zahrady, aby byla pro žáky přirozenou inspirací, lákadlem a zároveň učitelem. V rámci měřitelnosti je hlavním cílem vybudování relaxační a stimulační části školní zahrady včetně jejího propojení do rekultivovaného celku. Dětem dá možnost „zažívat přírodu“ a od přírody se také učit.

Chceme zahradu, která kvete, plodí, čistí se a voní sama, zdravou a esteticky krásnou - zahradu, která se promění v areál vhodný pro vzdělávání i odpočinek a relaxaci.

 

 


Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz