Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

8. 2.  Preventivní program  pro žáky 1. stupně s názvem „Veselé zoubky“.

23. 2.  Maškarní rej pro všechny žáky v délce 4 vyučovacích hodin.  Téma: pohádkové postavy.


Besedy s vycházejícími žáky na téma „Správná volba povolání“.

Hodiny TV:  V případě dobrých povětrnostních podmínek  zimní tělovýchovné vycházky.

ŠD – soutěže ve společenských a zábavných hrách /vyhlášení “Krále pexesa“/, osvěžení paměti o bezpečnosti v provozu, hrátky na sněhu podle počasí.
Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz