Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

1.6. : Den prevence na téma „Umím říci ne“. Program : prezentace a beseda s pracovnicí OSPOD. Další aktivity : kolektivní práce žáků výtvarné a písemné, pobyt v přírodě.

8.6. 8 – 12 hodin: Dopravní výchova pro skupinu žáků středního školního věku na Dětském dopravním hřišti v Hlučíně.

12.6. 10 – 11,40 hod : Přednáška pořádaná ČČK na téma prevence úrazů a první pomoc pro dvě skupiny žáků (25 žáků).

23.6. Projekt: Afrika : vybraní žáci 1.-10. ročníku stráví podvečer a následně i noc ve škole, kde pro ně bude připraven program na dané téma.

26.6. Přednáška o anorexii pro žáky 2. stupně. Povedou studenti Slezského gymnázia v Opavě.

Výlety za poznáním v červnovém období. Termín, cíl a program výletu stanoví třídní učitelé.

Červen: Otevření nově upravené školní zahrady: projekt Život v zahradě - financováno z prostředků MSK. Termín bude oznámen.

 


 

 

 

 

 

Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

Projekt: „Život v zahradě“

Cílem projektu je pokračovat v revitalizaci školní zahrady, aby byla pro žáky přirozenou inspirací, lákadlem a zároveň učitelem. V rámci měřitelnosti je hlavním cílem vybudování relaxační a stimulační části školní zahrady včetně jejího propojení do rekultivovaného celku. Dětem dá možnost „zažívat přírodu“ a od přírody se také učit.

Chceme zahradu, která kvete, plodí, čistí se a voní sama, zdravou a esteticky krásnou - zahradu, která se promění v areál vhodný pro vzdělávání i odpočinek a relaxaci.

 

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz