Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

Zahájení  práce zájmových kroužků : sportovní, výtvarný, hudebně-pohybový.

4. 10.  a 21. 10. : 10, 50 hod :  Škola osobního života – program školské primární prevence (vztahová sexuální výchova) – prožitkový program pro  žáky 8. a 9. ročníku z oblasti sexuální výchovy.

Od 10. 10. odebírání mléčných svačinek pro zájemce /vždy pondělí a středa/.

25. 10. Ochrana člověka za mimořádných situací - tématika dopravní, zdravotní, bezpečnostní, sportovní/, žáci III. třídy mají specifickou náplň: dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti - v  době od 8 do 9,45 hod teoretická výuka, od 9,45 do 12 hod praktická výuka pro žáky 4.,5.,6. ročníku.

28.10. Státní svátek : informace o něm budou zařazeny  do výuky žáků vyšších ročníků.

26. a 27.10. : Podzimní prázdniny žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz

Reklama