Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

5.12. Školní výlet vybraných žáků v odpoledních hodinách – prohlídka „vánoční Ostravy“.

 

7.12. Akce Děti dětem : Setkání zdravotně postižených dětí – 13,30 – KD Dolní Benešov. Zúčastní se vybraní žáci.

8.12. Společnost OVOCENTRUM – animační vystoupení pro žáky 1.- 7. ročníku v 9 hod. v prostorách školy.

 

9.12. Společnost s názvem Nebuď oběť – v rámci primární prevence výukový program na téma „kyberšikana“ pro žáky 5.- 9. ročníku v 8 hodin v prostorách školy.

12.12. Vánoční dílnička: v 15 hodin společné vánoční tvoření rodičů a dětí.

15.12. Den otevřených dveří na OU a PŠ Hlučín – možnost návštěvy žáků 8. a 9. ročníku.

Zdobíme školu – „Jsou tady Vánoce“: v hodinách PV, VV, ŠD výroba vánočních dekorací, předmětů, dárků, pečení cukroví.

20.12. Vánoční florbalový turnaj žáků 2. stupně, začátek 11 hod.

22.12. 8 hod – společné zpívání vánočních koled, poté vánoční besídky v jednotlivých třídách – adventní rozjímání.

 

Vánoční prázdniny : poslední vyučovací den čtvrtek 22.12., zahájení výuky v úterý 3. ledna 2017.

Krásné Vánoce   

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz

Reklama