Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

Zahájena práce zájmových klubů: klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub, doučování.

18. 10. 8,15 – 9,45 hod: Přednáška Mudr. Kováře v KD Hlučín na téma „Láska ano, děti ještě ne“ pro žáky 8., 9., 10.r. Vstupné 50 Kč.

19. 10. Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti. V době od 8 do 9,45 hod teoretická výuka, od 9,45 do 12 hod praktická výuka pro žáky 3, 4.,5.,6. ročníku. S sebou přilby!

25. 10. Dopolední přednáška se zdravotnicí Slezské nemocnice v Opavě na téma „Hygiena rukou“.

Do vyučovacích hodin budou zařazovány prvky zdravotní tělesné výchovy, bude provedena kontrola pedikulózy.

26. a 27. 10. /čtvrtek, pátek/ - Podzimní prázdniny žáků.

28. 10. Státní svátek: informace o něm budou zařazeny do výuky žáků vyšších ročníků.
Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz