Cíl a motto školy

Cíl a motto školy

"Každý žák má právo dojít tak daleko, jak dovolují jeho možnosti."

logo final 16 barev

Organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

kraj

Aktuality

.

 

1. 12. Florbalový turnaj pro chlapce vyšších ročníků  - začátek v 11 hodin.

5. 12. 14,30 hod:  Adventní dílnička v místnosti školní družiny určená rodičům a dětem – společné tvoření vánočních dekorací.     

6. 12. od 10 hod Mikulášské představení v KD Hlučín pro děti 1. stupně. Vstup zdarma.

13. 12. Akce Děti dětem: Setkání zdravotně postižených dětí v  13,30  v KD Dolní Benešov. Zúčastní se vybraní žáci.

15. 12.  9 hod: Společné školní  zpívání vánočních koled  s hosty ze ZŠ Hošťálkovice a  hosty z OU Hlučín.

20.12. Školní výlet starších  žáků, jízda vlakem, prohlídka „vánoční Opavy“ spojená s programem: prohlídka výstavy betlémů v Domě umění,  malování baněk – Slezské muzeum, trhy na Dolním náměstí.

19. 12.  „Vánoce ve škole“ pro zákonné zástupce a příznivce školy:  prohlídka vánočně vyzdobených prostor, možnost zúčastnit se vánočních dílen, společné posezení u „vánočního punče“.

Od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018 vánoční prázdniny. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

 

Přejeme hezké a pokojné vánoční svátky.

 

 

Vyhlášení konkurzního řízení
Projekt: Šablony pro ZŠ a MŠ I

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002961, financovaný z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz